Disposem d'una gran varietat de gespes artificals de totes densitats i alçades. Totes les gespes que instal·lem son lliures de silici.

Realitzem la preparació prèvia del terreny.

Expedim un certificat de garantia de 10 anys.