Realitzem manteniments de zones verdes i jardins particulars, oferint programes anuals que contemplen des de les tasques més generals ( neteja, sega, retall...), fins a les més específiques (escarificats gespes, flor de temporada, abonats). L’objectiu  dels nostres programes de manteniment és donar una continuïtat al jardí i satisfer les necessitats del propietari o usuari. Consulti el seu cas amb un tècnic i realitzarem un programa de manteniment personalitzat que s’adapti a les seves necessitats