Realitzem tot tipus de moviments de terres, rases, rebaixos, murs d'escollera, forats per piscines i preparacions de subbases per paviments.