Talem i esporguem tot tipus de arbres, palmeres, pins, pollancres.., encara que estiguin en una situació compromesa, mitjançant trepa o amb cistella autoportant. Ens enduem la brossa amb camió amb grapa o amb camió petit. Disposem de trituradora mòbil per triturar la brossa in situ.

Realitzem tot tipus de neteges forestals: Gestió de massa boscosa, tala per aprofitament de fusta i desbrossa de sotabosc.

Disposem d'una assegurança que cobreix aquests treballs.