El reg és imprescindible als jardins, i és necessari que tots prenguem consciència de que l’aigua  és un bé escàs, i té un cost econòmic i ecològic important. Una bona gestió del rec comença per un bon disseny del jardí, i una aplicació d’un sistema de rec adequat. A jardineria l’arboç, instal·lem tot tipus de rec, passant per aspersors, difusors, microdifusors, gotejos i mànegues exudants.

Realitzem estudis de pous d’aigües freàtiques i instal·lem cisternes per emmagatzamar aigües de pluja o de pou, per connectar el sistema de reg i quadres de maniobres.