Execució de tot tipus de treballs de paleteria vinculats al exterior: paviments, gres, lloses, valles i desguassos.

Obra civil en general.