Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Serveis

DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE JARDINS

L’Arboç Exteriors ofereix un servei personalitzat per a cada client. El procés comença quan un tècnic es desplaça al domicili o emplaçament, per tal de  parlar amb el client de quines són les seves necessitats o preferències i aixecar un  croquis. 

Posteriorment, es preparen diverses propostes, per tal que el client esculli la que més  li convingui. 

El resultat són dissenys personalitzats i únics per a cada client. 

Un cop aprovat el projecte i el pressupost, iniciem l’execució de les obres. Intentem fugir dels dissenys convencionals, utilitzant nous materials, però a l’hora  mostrem un gran respecte per l’essència de les plantes tradicionals, emprades fa  milers d’anys. 

Els nostres jardins són pensats per perdurar, no són un producte de consum. 

TARIMES DE FUSTA O SINTÈTIQUES

Projectem i executem tarimes i estructures de fusta o sintètiques per exteriors. Les tarimes són una superfície ideal per acabaments de zones de descans o piscines, que a més de ser altament decoratives, ofereixen una gran qualitat i molta menys inèrcia tèrmica que les zones pavimentades.
Si busquem tarimes de fusta natural, les instal·lem d’Ipe o de bambú, una versió més “eco” de la fusta natural, encara que aquests darrers anys han agafat molta rellevància les games sintètiques degut a la seva resistència i al ser lliures de manteniment.
També realitzem bancs, taules, gelosies o qualsevol element exterior.

TANQUES, GELOSIES I PÈRGOLES DE FUSTA

Realitzem tancaments i tanques, des de els més senzills per tancar solars amb filat, fins a gelosies i tancaments amb tarima personalitzats.
Instal·lem tot tipus de revestiments: bruc, vímet, canya, bardissa artificial. Construïm pèrgoles fetes a mida, amb fusta tropical o avet laminat, tractades per exterior, amb o sense coberta i amb o sense tendal.
També fem pèrgoles amb semiombreig.

TANCATS PERIMETRALS

Realitzem tancaments de parcel·les, grans superfícies, finques, corrals, etc. Construïm tanques de filat de simple torsió en galvanitzat o verd, incloses portes per vianants o per vehicles.
També col·loquem tanques amb portes de fusta tractada o travesses i filat ramader, ideals per finques rústiques o agrícoles.
Instal·lem tanques rígides sobre murs o qualsevol superfície, ja que disposem de maquinària per perforar els murs sense malmetre’ls.

SERVEIS D’ESPORGA, NETEJA DE JARDINS I GESTIÓ DE LA MASSA VEGETAL

Oferim els serveis d’esporga integral per a jardins, retall de tanques, bordures, boles,  etc. 

Realitzem esporgues actuals, no destructives, que permeten que la vegetació perduri  als jardins. 

Coneixem els tipus de plantes i arbres i apliquem l’esporga idònia a cada espècie,  per respectar el seu creixement o floració. 

Per gestionar la brossa vegetal, disposem de servei de màquina trituradora per  triturar-la o bé, ens la podem endur amb camió pop o camió petit. 

TALA I ESPORGA D’ARBRES DE GRAN PORT

L’Arboç Exteriors és ben conegut per la tala i esporga d’arbres complicats o de gran port.
Talem, esporguem o terciem tot tipus d’arbres (pins, roures, pollancres, eucaliptus, …), no importa la seva mida ni la seva complexitat.
Disposem de dos camions grua (12 i 19 m.) que es poden equipar amb cistella. Realitzem tales progressives amb cordatge, evitant causar danys a les estructures que estiguin a prop.
Per gestionar la brossa vegetal, disposem de servei de màquina trituradora per triturar-la o bé, ens la podem endur amb camió pop o camió petit. Realitzem tot tipus de neteges forestals, desbrosses, franges forestals, etc.; de forma manual o amb tractor.
Disposem d’una assegurança específica que cobreix aquests tipus de treballs.

MANTENIMENT DE JARDINS A PARTICULARS I EMPRESES

Realitzem manteniments de zones verdes i jardins particulars, oferint programes anuals que contemplen des de les tasques més generals (neteja, sega, retall, …), fins a les més específiques (escarificats de gespes, flor de temporada, abonats, …). L’objectiu dels nostres programes de manteniment és donar una continuïtat al jardí i satisfer les necessitats del propietari o usuari. Consulti el seu cas amb un tècnic i realitzarem un programa de manteniment personalitzat que s’adapti a les seves necessitats.

APLICACIÓ DE FITOSANITARIS, DIAGNOSI I GESTIÓ DE PLAGUES

Realitzem tot tipus de tractaments fitosanitaris, desinfecció, processionària, pulgó,  nemàtodes, fongs….  

Disposem de productes efectius i ecològics, que son aplicats per personal qualificat,  degudament equipat i amb carnet d’aplicador. Els productes son aplicats amb moto bombes que arriben a una alçada de 15 m, ideals per a arbres grans. El control d’una plaga comença per l’aplicació d’un producte efectiu, correctament  dosificat, i en el moment que el cicle biològic de la plaga ho permet, per això  realitzem tractaments preventius, o combinats. 

Disposem de tractament específic per l’escarabat morrut.

REGS AUTOMÀTICS, SISTEMES PER APROFITAMENT D’AIGÜES FREÀTIQUES, POUS I DIPÒSITS

El reg és imprescindible als jardins, i és necessari que tots prenguem consciència de que l’aigua és un bé escàs, i té un cost econòmic i ecològic important. Una bona gestió del reg comença per un bon disseny del jardí, i una aplicació d’un sistema de reg adequat. A L’arboç Exteriors, instal·lem tot tipus de reg, passant per aspersors, difusors, microdifusors, degotejos i mànegues exudants. Realitzem estudis de pous d’aigües freàtiques i instal·lem cisternes per emmagatzemar aigües de pluja o de pou, per connectar el sistema de reg i quadres de maniobres.

INSTAL.LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL

Degut a la cada vegada més palesa falta de precipitacions, la consciència de que  l’aigua és un bé escàs i al cost econòmic que suposa mantenir la gespa natural,  s’han anat imposant les gespes artificials. 

A L’Arboç Exteriors, disposem d’una amplia gama de gespes artificials, amb  diferents textures i tonalitats.  

Realitzem una preparació del terreny a consciència per garantir la durabilitat de la  gespa. 

Les nostres gespes disposen de certificats de garantia, de entre deu i quinze anys,  depenent del model. 

MOVIMENTS DE TERRA I EXCAVACIONS PER A PISCINES

Realitzem tot tipus de moviments de terra.
Excavació de terrenys, anivellats, subbases per paviments, excavació de forats per a piscines.
Construcció de drenatges, cunetes i trencaaigües.
Tota la maquinària és de la nostra propietat, no subcontratada.

CONSTRUCCIÓ DE MURS DE TRAVESSES, BLOCS PREFABRICATS, ESCULLERA I ROCALLA NATURAL

Per tal d’aprofitar els terrenys i aconseguir plataformes planes, realitzem tot tipus de murs de contenció:
Murs d’obra, de blocs formigonats i armats.
Murs amb greys i travesses.
Murs d’escullera o rocalla natural.
Una altre opció interessant és la construcció de murs amb blocs prefabricats de formigó massís. Una opció ecològica i fàcil de col·locar.

tREBALLS EXTERIORS DE PALETERIA

Executem tot tipus de treballs de paleteria vinculats a l’exterior.
Col·locació de gres o porcelànic.
Arrebossat de parets i aplacats de pedra.
Construcció de tanques d’obra.
Col·locació de desguassos i arquetes sifòniques.
Fonamentacions i obra civil en general.

CONSTRUCCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT DE PISCINES

Construcció de piscines d’obra nova, a càrrec dels nostres col·laboradors Aquablau  Solutions. 

Reparació de piscines en general (fuites, skimmer, depuradora, sistemes de  cloració). 

Com a complement del manteniment dels jardins realitzem també el manteniment de  piscines, elaborant un programa anual amb assistències periòdiques. 

DESTOCONATGE DE SOQUES

Disposem d’un servei exclusiu de destoconatge de soques amb màquina específica. La nostra màquina disposa d’un capçal rotatiu que permet seleccionar la fondària de treball evitant causar danys a les instal·lacions subterrànies.
Si té una soca al jardí i no sap com fer-la desaparèixer, aquesta és la solució més efectiva.

DECORACIÓ AMB XAPA CORTEN

La xapa corten és un tipus de ferro ric en acer, amb una composició específica per  aguantar l’oxidació natural. 

A L’Arboç Exteriors la vam començar a utilitzar a les bordures dels jardins, però l’hem  anat estenent a les jardineres, tanques i d’altres elements. 

GALERÍA D’IMATGES

Aquí podreu gaudir d’algunes de les imatges fruit dels nostres treballs o captades  durant la realització dels mateixos. 

607 58 42 19

tens algun dubte?posa't en contacte